تستر اپتوکوپلرهای 4 و 6 پین

۲۴,۹۹۰ تومان۱۰۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول تستر IC-555

۲۴,۹۹۰ تومان۵۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول تستر آی سی 741

۲۴,۹۹۰ تومان۵۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول تستر ترانزیستور

۲۴,۹۹۰ تومانهر عدد