نمایش دادن همه 4 نتیجه

LED RGB آند مشترک <br> Common Anode LED RGB Module

کد انحصاری محصول : NSE-ARGB
14,990 تومان18,890 تومانهر عدد

ماژول LED RGB کاتد مشترک <br>Common Cathode LED RGB Module

کد انحصاری محصول : LED-RGB
14,990 تومان16,490 تومانهر عدد

ماژول نمایشگر LED ده تایی با پایه مشترک

کد انحصاری محصول : (NSE-10LD-MOD-CA) (NSE-10LD) (NSE-10LD-SCH)
-10 تومان34,590 تومانهر عدد

ماژول نمایشگر LED هشت تایی آند مشترک

کد انحصاری محصول : NSE-8CAL
14,990 تومان30,100 تومانهر عدد