در حال نمایش 12 نتیجه

ماژول بازر فعال

۱۹,۹۹۰ تومان۲۵,۸۹۰ تومانهر عدد

ماژول USB مادگی منفعل مدل A

۱۷,۹۹۰ تومان۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول یو اس بی مادگی منفعل

۱۶,۹۹۰ تومان۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول فرستنده مادون قرمز

۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول گیرنده مادون قرمز

۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول مقاومت وابسته به نور

۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول جک آداپتور مستقیم

۱۹,۹۹۰ تومان۲۷,۴۹۰ تومانهر عدد

ماژول سنسور برخورد

۱۷,۰۹۰ تومان۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول سنسور برخورد 2

۱۵,۱۹۰ تومان۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول سنسور برخورد 3

۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول سوکت تلفن RJ11

۱۵,۰۹۰ تومان۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد