تستر اپتوکوپلرهای 4 و 6 پین

۱۹,۹۹۰ تومان۶۴,۳۹۰ تومانهر عدد

ماژول تستر IC-555

۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول تستر آی سی 741 – نقشه و شماتیک

۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول تستر ترانزیستور

۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد