در حال نمایش 7 نتیجه

تستر اپتوکوپلرهای 4 و 6 پین

۱۹,۹۹۰ تومان۶۴,۳۹۰ تومانهر عدد

ماژول آشکارساز زنگ تلفن

۱۹,۹۹۰ تومان۴۳,۰۹۰ تومانهر عدد

ماژول اپتوکوپلر تک حالته

۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول اپتوکوپلر چهار حالته

۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول اپتوکوپلر دو حالته

۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول اپتوکوپلر هشت حالته

۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول نمایشگر LED ده تایی با پایه مشترک

۱۹,۹۹۰ تومان۳۴,۵۹۰ تومانهر عدد