نمایش 1–15 از 107 نتیجه

LED RGB آند مشترک <br> Common Anode LED RGB Module

کد انحصاری محصول : NSE-ARGB
14,990 تومان18,890 تومانهر عدد

اسپیسر فلزی دو سرمادگی

کد انحصاری محصول : (NSA-SCMH-05) (NSA-SCMH-10) (NSA-SCMH-15) (NSA-SCMH-20) (NSA-SCFF) (NSA-SCMH-30) (NSA-SCMH-35) (NSA-SCMH-40) (NSA-SCFF) (NSA-SCFF)
1,300 تومان6,100 تومانهر عدد

اسپیسر فلزی یک سرمادگی، یک سرنری

کد انحصاری محصول : (NSA-SCMM-05) (NSA-SCMM-10) (NSA-SCMM-15) (NSA-SCMM-20) (NSA-SCMM-25) (NSA-SCMM-30) (NSA-SCMM-35) (NSA-SCMM-40) (NSA-SCMM-45) (NSA-SCMM-50)
1,400 تومان6,100 تومانهر عدد

باتری سکه ای

کد انحصاری محصول : NSA-2032
15,000 تومانهر عدد

بازر مادربوردی

کد انحصاری محصول : NSA-BZF1
9,990 تومانهر عدد

بردبورد بزرگ

کد انحصاری محصول : NSA-BBL1
49,000 تومانهر عدد

بردبورد متوسط

کد انحصاری محصول : NSA-BBM1
39,000 تومانهر عدد

پیچ اسپیسر نمره 3

کد انحصاری محصول : NSA-SCS3
185 تومانهر عدد

پیچ خودکار 6×5.8 مدل e

کد انحصاری محصول : NSA-SCRW
2,500 تومانچهار عدد

تستر اپتوکوپلرهای 4 و 6 پین

کد انحصاری محصول : (NSE-OCTS-MOD) (NSE-OCTS-SCH)
14,990 تومان64,390 تومانهر عدد

جعبه نیکی سایت Niki-Box

کد انحصاری محصول : NSA-NB01
18,000 تومانهر عدد

شیلد بردبورد آردوینو

کد انحصاری محصول : (NSE-AOBB-MOD) (NSE-AOBB-SCH)
19,990 تومان80,590 تومانهر عدد

شیلد رله 4 کانال 5 ولتی آردوینو

کد انحصاری محصول : (NSE-A4RL-MOD) (NSE-A4RL-SCH)
49,990 تومان259,000 تومانهر عدد

صفحه برد سنسور باران

کد انحصاری محصول : (NSE-RSMS-SCH) (NSE-RSMS-MOD)
14,990 تومان18,790 تومانهر عدد