ماژول تشخیص سطح آب با نمایشگر LED و اعلام خطر
Water Level LED Indicator Module with ULN2803

کد انحصاری محصول : (NSE-WLIU-PCB) (NSE-WLIU-MOD) (NSE-WLIU-SCH)
14,990 تومان130,990 تومانهر عدد

این مدار از یک مکانیزم ساده برای تشخیص و نشانه گذاری آب در مخزن و تعیین سطح آن استفاده می‌شود