نمایش دادن همه 4 نتیجه

ماژول LED RGB کاتد مشترک <br>Common Cathode LED RGB Module

کد انحصاری محصول : LED-RGB
14,990 تومان16,490 تومانهر عدد

ماژول نمایشگر LED هشت تایی کاتد مشترک

کد انحصاری محصول : NSE-8CCL
14,990 تومان32,890 تومانهر عدد

ماژول نمایشگر هفت قسمتی کاتد مشترک <br>A Common Cathode 7segment Module

کد انحصاری محصول : (NSE-7SC1-MOD) (NSE-7SC1-SCH)
14,990 تومان45,290 تومانهر عدد

مدار اسنابر اتلافی (جرقه گیر)

کد انحصاری محصول : (NSE-RCSB) (NSE-RCSB-MOD)
14,990 تومان20,690 تومانهر عدد