در حال نمایش 12 نتیجه

ماژول اتصال منبع تغذیه به بردبورد

۲۴,۹۹۰ تومان۶۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول ارتباط رله دو کنتاکت 1

۲۴,۹۹۰ تومان۱۴۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول برد خطی جویستیک

۲۴,۹۹۰ تومان۱۲۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول تشخیص گذر از صفر

۲۴,۹۹۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول خروجی ولتاژ از منبع تغذیه کامپیوتر

۲۴,۹۹۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول سنسور حرارت LM35

۲۴,۹۹۰ تومان۱۴۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول سوکت تلفن RJ11

۲۴,۹۹۰ تومان۲۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول منبع تغذیه به کمک اتصال پاور کامپیوتر

۲۴,۹۹۰ تومان۷۷۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول نمایشگر LED هشت تایی آند مشترک

۲۴,۹۹۰ تومان۵۹,۰۰۰ تومانهر عدد