نمایش 1–15 از 22 نتیجه

LED RGB آند مشترک <br> Common Anode LED RGB Module

کد انحصاری محصول : NSE-ARGB
14,990 تومان18,890 تومانهر عدد

ماژول USB مادگی منفعل مدل A <br>Passive USB Female Type A Module

کد انحصاری محصول : (NSE-PUFA-MOD) (NSE-PUFA-SCH)
14,990 تومان17,990 تومانهر عدد

ماژول بازر فعال <br>Active Buzzer Module

کد انحصاری محصول : NSE-ABUM
14,990 تومان25,890 تومانهر عدد

ماژول حافظه EEPROM با قابلیت آدرس دهی حافظه

کد انحصاری محصول : NSE-EEPR
14,990 تومانهر عدد

ماژول سنسور برخورد <br>Crash Sensor Module V1

کد انحصاری محصول : NSE-CSS1
14,990 تومان17,090 تومانهر عدد

ماژول سنسور برخورد <br>Crash Sensor Module V2

کد انحصاری محصول : NSE-CSS2
14,990 تومان15,190 تومانهر عدد

ماژول سنسور برخورد 3

کد انحصاری محصول : NSE-CSS3
14,990 تومانهر عدد

ماژول سوکت تلفن RJ11 <br>Telephone Line Socket Module

کد انحصاری محصول : NSE-TEL2
14,990 تومان15,090 تومانهر عدد

ماژول فرستنده مادون قرمز

کد انحصاری محصول : NSE-IRTR
14,990 تومانهر عدد

ماژول گیرنده مادون قرمز

کد انحصاری محصول : (NSE-IRR2-MOD) (NSE-IRR2-SCH)
14,990 تومان40,390 تومانهر عدد

ماژول گیرنده مادون قرمز

کد انحصاری محصول : NSE-IRRE
14,990 تومانهر عدد