در حال نمایش 8 نتیجه

ماژول اپتوکوپلر تک حالته

۲۴,۹۹۰ تومان۵۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول اپتوکوپلر چهار حالته

۲۴,۹۹۰ تومان۱۵۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول تشخیص سطح آب با نمایشگر LED و اعلام خطر

۴۹,۹۹۰ تومان۲۰۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول منبع تغذیه ثابت

۱۹,۰۰۰ تومان۱۰۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول مولد پالس درایور استپ موتور

۲۴,۹۹۰ تومان۱۷۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول نمایشگر هفت قسمتی کاتد مشترک

۲۴,۹۹۰ تومان۷۹,۰۰۰ تومانهر عدد