نمایش دادن همه 9 نتیجه

LED RGB آند مشترک <br> Common Anode LED RGB Module

کد انحصاری محصول : NSE-ARGB
14,990 تومان18,890 تومانهر عدد

ماژول بازر فعال <br>Active Buzzer Module

کد انحصاری محصول : NSE-ABUM
14,990 تومان25,890 تومانهر عدد

ماژول سنسور برخورد <br>Crash Sensor Module V1

کد انحصاری محصول : NSE-CSS1
14,990 تومان17,090 تومانهر عدد

ماژول سنسور برخورد <br>Crash Sensor Module V2

کد انحصاری محصول : NSE-CSS2
14,990 تومان15,190 تومانهر عدد

ماژول سنسور برخورد 3

کد انحصاری محصول : NSE-CSS3
14,990 تومانهر عدد

ماژول فرستنده مادون قرمز

کد انحصاری محصول : NSE-IRTR
14,990 تومانهر عدد

ماژول گیرنده مادون قرمز

کد انحصاری محصول : (NSE-IRR2-MOD) (NSE-IRR2-SCH)
14,990 تومان40,390 تومانهر عدد

ماژول گیرنده مادون قرمز

کد انحصاری محصول : NSE-IRRE
14,990 تومانهر عدد

ماژول مقاومت وابسته به نور

کد انحصاری محصول : NSE-ALDR
14,990 تومانهر عدد