نمایش 1–15 از 24 نتیجه

شیلد رله 4 کانال 5 ولتی آردوینو

۴۹,۹۹۰ تومان۲۷۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول آشکارساز زنگ تلفن

۲۴,۹۹۰ تومان۶۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول ارتباط رله دو کنتاکت 2

۲۴,۹۹۰ تومان۷۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول بازر فعال

۲۴,۹۹۰ تومان۴۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول بازر منفعل

۲۴,۹۹۰ تومان۲۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول برد خطی جویستیک

۲۴,۹۹۰ تومان۱۲۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول تشخیص سطح آب با نمایشگر LED و اعلام خطر

۴۹,۹۹۰ تومان۲۰۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول رله ساده بدون درایور

۲۴,۹۹۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول روشن و خاموش کردن با 555

۲۴,۹۹۰ تومان۱۰۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول صفحه کلید آنالوگ چهار در چهار کلیدی

۲۴,۹۹۰ تومان۱۲۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول صفحه کلید ماتریسی چهار در چهار

۲۴,۹۹۰ تومان۱۱۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول کلید هشت تایی

۲۴,۹۹۰ تومان۶۹,۰۰۰ تومانهر عدد