نمایش 1–15 از 84 نتیجه

LED RGB آند مشترک

۱۸,۸۹۰ تومان۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

تستر اپتوکوپلرهای 4 و 6 پین

۱۹,۹۹۰ تومان۶۴,۳۹۰ تومانهر عدد

شیلد بردبورد آردوینو

۱۹,۹۹۰ تومان۸۰,۵۹۰ تومانهر عدد

شیلد رله 4 کانال 5 ولتی آردوینو

۴۹,۹۹۰ تومان۲۵۹,۰۰۰ تومانهر عدد

صفحه برد سنسور باران

۱۸,۷۹۰ تومان۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

صفحه سنسور رطوبت خاک

۱۹,۹۹۰ تومان۲۰,۱۹۰ تومانهر عدد

ماژول LED RGB کاتد مشترک

۱۶,۴۹۰ تومان۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول USB مادگی منفعل مدل A

۱۷,۹۹۰ تومان۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول آداپتور LCD کاراکتری

۱۹,۹۹۰ تومان۳۵,۸۹۰ تومانهر عدد

ماژول آشکارساز زنگ تلفن

۱۹,۹۹۰ تومان۴۳,۰۹۰ تومانهر عدد

ماژول اپتوکوپلر تک حالته

۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول اپتوکوپلر چهار حالته

۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول اپتوکوپلر هشت حالته

۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول اتصال منبع تغذیه به بردبورد

۱۹,۹۹۰ تومان۳۷,۰۹۰ تومانهر عدد

ماژول ارتباط رله دو کنتاکت 1

۱۹,۹۹۰ تومان۳۶۷,۹۹۰ تومانهر عدد