نمایش 1–20 از 120 نتیجه

LED RGB آند مشترک

۱۸,۸۹۰ تومان۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

اسپیسر فلزی دو سرمادگی

۱,۳۰۰ تومان۶,۱۰۰ تومانهر عدد

اسپیسر فلزی یک سرمادگی، یک سرنری

۱,۴۰۰ تومان۶,۱۰۰ تومانهر عدد

تستر اپتوکوپلرهای 4 و 6 پین

۱۹,۹۹۰ تومان۶۴,۳۹۰ تومانهر عدد

شیلد بردبورد آردوینو

۱۹,۹۹۰ تومان۸۰,۵۹۰ تومانهر عدد

شیلد رله 4 کانال 5 ولتی آردوینو

۴۹,۹۹۰ تومان۲۵۹,۰۰۰ تومانهر عدد

صفحه برد سنسور باران

۱۸,۷۹۰ تومان۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

صفحه سنسور رطوبت خاک

۱۹,۹۹۰ تومان۲۰,۱۹۰ تومانهر عدد