ماژول منبع تغذیه ثابت

۱۹,۰۰۰ تومان۱۰۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول کلید لحظه ای و خاموش و روشن

۱۹,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول پتانسیومتر و ولوم

۱۹,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰ تومانهر عدد

LED RGB آند مشترک

۲۴,۹۹۰ تومان۲۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول LED RGB کاتد مشترک

۲۴,۹۹۰ تومان۲۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول بازر منفعل

۲۴,۹۹۰ تومان۲۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول بازر فعال

۲۴,۹۹۰ تومان۴۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول USB مادگی منفعل مدل A

۲۴,۹۹۰ تومان۳۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول یو اس بی مادگی منفعل

۲۴,۹۹۰ تومان۳۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول فرستنده مادون قرمز

۲۴,۹۹۰ تومان۳۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول گیرنده مادون قرمز

۲۴,۹۹۰ تومان۲۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول مقاومت وابسته به نور

۲۴,۹۹۰ تومان۲۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول منفعل سنسور مغناطیسی

۲۴,۹۹۰ تومان۳۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول جک آداپتور مستقیم

۲۴,۹۹۰ تومان۴۹,۰۰۰ تومانهر عدد

ماژول سنسور برخورد V1

۲۴,۹۹۰ تومان۳۹,۰۰۰ تومانهر عدد