ماژول اپتوکوپلر هشت حالته

۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول اپتوکوپلر چهار حالته

۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

ماژول اپتوکوپلر دو حالته

۱۹,۹۹۰ تومانهر عدد

تستر اپتوکوپلرهای 4 و 6 پین

۱۹,۹۹۰ تومان۶۴,۳۹۰ تومانهر عدد

شیلد بردبورد آردوینو

۱۹,۹۹۰ تومان۸۰,۵۹۰ تومانهر عدد

شیلد رله 4 کانال 5 ولتی آردوینو

۴۹,۹۹۰ تومان۲۵۹,۰۰۰ تومانهر عدد

مدار اسنابر اتلافی (جرقه گیر)

۱۹,۹۹۰ تومان۲۰,۶۹۰ تومانهر عدد

ماژول نمایشگر LED ده تایی با پایه مشترک

۱۹,۹۹۰ تومان۳۴,۵۹۰ تومانهر عدد

ماژول پر کردن خودکار مخزن آب

۲۴,۹۹۰ تومان۱۴۴,۳۹۰ تومانهر عدد

ماژول نمایش 7 قطعه ای چهار رقمی

۲۴,۹۹۰ تومان۹۰,۸۹۰ تومانهر عدد