Posts_Cover_keys
آموزش, الکترونیک, قطعات, کلیدها, همه دسته ها
ارسال شده توسط author-avatar

همه چیز درباره کلیدها

کلید یک قطعه است که باز و بسته بودن یک مدار الکتریکی را کنترل می‌کند. آن‌ها اجازه جاری شدن جریان در یک مدار را می‌دهند . کلیدها قطعات حیاتی هر مدار هستند که نیاز به تعامل و کنترل توسط کاربر دارند.

Posts_Cover_Hall
آموزش, الکترونیک, خبری, علمی, قطعات, همه دسته ها
ارسال شده توسط author-avatar

سنسور مغناطیسی اثر HALL

اطلاعات مغناطیسی یا کد شده به صورت مغناطیسی را به سیگنال‌های الکتریکی برای پردازش در مدارهای الکترونیک تبدیل می‌کنند.
این سنسورها، نوعی از قطعات حالت جامد هستند که روز به روز به محبوبیت آنها افزوده می‌شود.

Posts_Cover_Photosell
LDR, الکترونیک, قطعات, مقاومت ها, همه دسته ها
ارسال شده توسط author-avatar

همه چیز درباره مقاومت نوری LDR

مقاومت نوری یا فتوسل قطعه ای است که از یک هادی نوری بین دو اتصال استفاده می کند، هنگامی که در معرض نور قرار گیرد تغییری در مقاومت آن ایجاد می شود.
استفاده از مقاومت نوری در بسیار از طراحی های مدارهای الکترونیکی به دلیل قیمت پائین، ساختار ساده و ویژگی های قوی آن جذاب می باشد.

Posts_Cover_unesco
خبری, علمی, همه دسته ها
ارسال شده توسط author-avatar

تعریف سواد از نظر سازمان جهانی یونسکو

به تازگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، تعریف جدیدی از باسوادی ارائه داده است. تعریفی که به سرعت در شبکه های اجتماعی منتشر شد و روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت.